Zie exploded view. Onderdelen van de oude Unika passen niet op de nieuwe en vice versa.