In bijgevoegde PDF vind je een vergelijking tussen de warmte-elementen X00028 en 509050.